Wat te doen in de regio? 

Het Parc naturel régional de l'Avesnois is een natuurpark in het Noorderdepartement van Frankrijk, rond de stad Avesnes-sur-Helpe, dicht bij de Belgische grens. Het regionaal natuurpark werd gecreëerd in 1998. Het glooiende landschap wordt er gekenmerkt door een bocagelandschap van weiden omsloten door heggen en bomenrijen. Verder maakt ook het bos van Mormal deel uit van het natuurpark. Het bezoekerscentrum van het park is gevestigd in Maroilles, in de voormalige schuur van een benedictijner abdij. Het gebied kreeg de bijnaam "Klein-Zwitserland van het noorden" (Petite Suisse du Nord).

De streek is bekend voor haar Maroilleskaas op basis van koemelk. Deze kaas geniet van een bescherming appellation d'origine sinds 1955 en mag enkel geproduceerd worden in Avesnois en het naburige Thiérache.

Que faire dans la région ?


Le Parc naturel régional de l'Avesnois est un parc naturel situé dans le département du Nord de la France, autour de la ville d'Avesnes-sur-Helpe, à proximité de la frontière belge. Le parc naturel régional a été créé en 1998. Le paysage vallonné se caractérise par un paysage bocager de prairies entourées de haies et de rangées d'arbres. Par ailleurs, la forêt de Mormal fait également partie du parc naturel. Le centre d'accueil du parc est situé à Maroilles, dans l'ancienne grange d'une abbaye bénédictine. La région était surnommée « Petite Suisse du Nord ».

La région est connue pour son fromage Maroilles au lait de vache. Ce fromage bénéficie d'une appellation d'origine depuis 1955 et ne peut être produit que dans l'Avesnois et la Thiérache voisine.

 

What to do in the region? 

The Parc naturel régional de l'Avesnois is a natural park in the Northern Department of France, around the town of Avesnes-sur-Helpe, close to the Belgian border. The regional nature park was created in 1998. The rolling landscape is characterized by a bocage landscape of meadows enclosed by hedges and rows of trees. Furthermore, the forest of Mormal is also part of the nature park. The park's visitor center is located in Maroilles, in the former barn of a Benedictine abbey. The area was nicknamed "Little Switzerland of the North" (Petite Suisse du Nord).

The region is known for its Maroilles cheese made from cow's milk. This cheese has enjoyed appellation d'origine protection since 1955 and may only be produced in Avesnois and neighboring Thiérache.


Was kann man in der Region unternehmen? 


Der Parc natural régional de l'Avesnois ist ein Naturpark im Norddepartement Frankreichs, rund um die Stadt Avesnes-sur-Helpe, nahe der belgischen Grenze. Der regionale Naturpark wurde 1998 gegründet. Die hügelige Landschaft ist durch eine von Hecken und Baumreihen umgebene Bocage-Wiesenlandschaft geprägt. Darüber hinaus ist auch der Wald von Mormal Teil des Naturparks. Das Besucherzentrum des Parks befindet sich in Maroilles, in der ehemaligen Scheune einer Benediktinerabtei. Das Gebiet erhielt den Spitznamen „Kleine Schweiz des Nordens“ (Petite Suisse du Nord).

Die Region ist bekannt für ihren Maroilles-Käse aus Kuhmilch. Dieser Käse genießt seit 1955 den Schutz der Ursprungsbezeichnung und darf nur in Avesnois und dem benachbarten Thiérache hergestellt werden.